Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cơ cấu tổ chức

III. Nhân sự

1. Đỗ Minh Tiến 

   Chức vụ: Chánh văn phòng

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế phát triển

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3845529

   + Di động :  0914.303.252

   + Email: tiendm@quangnam.gov.vn

2. Phạm Quốc Hường 

   Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811759

   + Di động :  0972.757.054

   + Email: huongpq@quangnam.gov.vn


3. Phan Nguyễn Thiên Thư


   Chức vụ: Kế toán 

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3845528

   + Di động :  0905.881.504

   + Email: thupnt@quangnam.gov.vn4. Nguyễn Thị Tú Vân: 

 

   Chức vụ   : Chuyên viên
   Trình độ   : Kỹ sư
   Điện thoại:
   + Cơ quan : 0235.3845528
   + Di động : 0984318777
   + Email: vanntt@quangnam.gov.vn

          

5. Nguyễn Tấn Kỳ: 

   Chức vụ   : Văn thư
   Trình độ: Trung cấp

   Điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811758

   + Di động : 0905641246
   + Email: kynt@quangnam.gov.vn

6. Lê Thị Thủy: 

   Chức vụ   : Chuyên viên 
   Trình độ: Đại học Điện tử Viễn thông

   Điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811758

   + Di động : 0905262633
   + Email: thuylt@quangnam.gov.vn


7. Nguyễn Thị Hiền: 
   Chức vụ   : Nhân viên Văn phòng 
   Trình độ: Trung cấp Kế toán

   Điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811758

   + Di động : 0935228711
   + EMmail: hiennt@quangnam.gov.vn

8. Vũ Minh Dũng: 

   Chức vụ   : Lái xe

   Điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811758

   + Di động :  0935667222
   + Mail: dungvm@quangnam.gov.vn

9. Phan Thị Nhân

   Chức vụ   : Chuyên viên Văn phòng
   Trình độ: Trung cấp

   Điện thoại:

   + Cơ quan :0235.3811758

   + Di động : 0949546799

   + Email: nhanpt@quangnam.gov.vn10. Nguyễn Thị Thúy Kiều

 

   Trình độ chuyên môn: Ths. Công nghệ thông tin
   Chuyên viên

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811758

   + Di động : 0906504589
   + Email: kieuntt@quangnam.gov.vn

11. Võ Thị Thanh Thủy

   Chức vụ: Phụ trách kế toán
   Trình độ: Đại học

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3822222

   + Di động : 0917198184
   + Email: thuyvtt10@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập