Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Tổng hợp tình hình công khai


Thông bó công khai dự toán thu chi NSNN và phân bổ cho ĐVTT năm 2015
Thông bố công khai dự toán thu chi NSNN cho Văn phòng Sở TTTT năm 2015
Quy chế chi tiêu nội bộ 2015
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2015
Công khai về kế hoạch VĐT năm 2015
Công khai về kết quả lựa chon nhà thầu VĐTX DCB năm 2015
Công khai về số liệu quyết toán VĐT theo niên độ năm 2015
Công khai tình hình phê duyệt quyết toan dự án hoàn thành năm 2015
Thông bố công khai quyết toán thu chi NSNN năm 2015
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT CNTT & TT năm 2015
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT Quản lý Cổng TTĐT năm 2015


Thông bó công khai dự toán thu chi NSNN và phân bổ cho ĐVTT năm 2016
Thông bố công khai dự toán thu chi NSNN cho Văn phòng Sở TTTT năm 2016
Quy chế chi tiêu nội bộ 2016
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2016
Công khai về kế hoạch VĐT năm 2016
Công khai về kết quả lựa chon nhà thầu VĐTX DCB năm 2016
Công khai về số liệu quyết toán VĐT theo niên độ năm 2016
Công khai tình hình phê duyệt quyết toan dự án hoàn thành năm 2016
Quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước  tại Trung tâm Công Nghệ thông và Truyền thông Quảng Nam năm 2016
Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước tại Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam năm 2016

Thông bó công khai dự toán thu chi NSNN và phân bổ cho ĐVTT năm 2017
Thông bố công khai dự toán thu chi NSNN cho Văn phòng Sở TTTT năm 2017
Quy chế chi tiêu nội bộ 2017
Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2017
Công khai về kế hoạch VĐT năm 2017
Công khai về kết quả lựa chon nhà thầu VĐTX DCB năm 2017
Công khai về số liệu quyết toán VĐT theo niên độ năm 2017
Công khai tình hình phê duyệt quyết toan dự án hoàn thành năm 2017
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT CNTT &TT năm 2017
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT Quản lý Cổng TTĐT năm 2017

Quy chế chi tiêu nội bộ 2018
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2018
Thông bố công khai dự toán thu chi NSNN và quyết toán Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT
Công  khai dự toán NSNN năm 2018


Quy chế chi tiêu nội bộ 2019
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2019

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Tam Kỳ
Thứ bảy, 23/02/2019
Trời nắng
Nhiệt độ:30°
Độ ẩm: 56%
Hướng gió:Đông - Đông Nam
Tốc độ gió:14 kmph
Tầm nhìn xa: 20 km

Chủ nhật
24/02/2019
Trời nắng
21°-30°
Thứ hai
25/02/2019
Trời nắng
21°-30°

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị (Chọn là tốt) :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập