Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê


Thông báo của Sở Tài chính về việc thẩm định quyết toán VĐT xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2018

Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành Công trình: Hệ thống đài truyền thanh các xã Duy Phú, Trà Đông, Trà Ka, Phước Lộc, Trà Kang, Trà Nam, A Vương, Tiên Lộc, Tam Sơn
Quyết định phê duyệt dự án hoàn hoàn thành dự án xây dựng mạng Wan kết nối các cơ quan Đảng, NN trên địa bàn tỉnh phục vụ chỉ đạo điều hành.


Thông báo của Sở Tài chính về việc thẩm định ngân sách nhà nước năm 2017
Thông báo của Sở Tài chính về việc thẩm định quyết toán VĐT xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017
Báo cáo kết quả thẩm tra hạng mục hoàn thành  Nâng cấp mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình

Báo cáo kết quả thẩm tra hạng mục hoàn thành Phần mềm Hành chính công điện tử cấp tỉnh dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam


Thông Báo của Sở Tài chính về  việc thẩm định ngân sách nhà nước năm 2016
Thông báo của Sở Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn  ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2016
Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án :" Hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp Qoffice trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Thông báo của Sở Tài chính về thẩm định ngân sách nhà nước năm 2015
Thông báo của Sở Tài chính về thẩm định quyết toan vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2015
Quyết toán dự án hoàn thành dự án Trang thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam
CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠliên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập