Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
81 Vân Nguyễn Thị Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Phú Ninh
01297864666
02353.847399

vanvhttpn@gmail.com
82 Thọ Nguyễn Thế Thọ
Trưởng phòng
Phòng VHTT Phước Sơn
0976.100770
02353.681130

thethovhtt@gmail.com
83 Thu Đinh Thị Quang Thu
Chuyên viên
Phòng VHTT Phước Sơn
01626.625707


Quangthuvhtt163@gmail.com
84 Minh Trương Công Minh
Chuyên viên
Phòng VHTT Phước Sơn
0903.555285


congminhk02@gmail.com
85 Hiền Ngô Thị Hiền
Chuyên viên
Phòng VHTT Phước Sơn
01697.536121


Hien.phuocson@gmail..com
86 Dung Trần Thị Thu Dung
Chuyên viên
Phòng VHTT Phước Sơn
01689.954430


Thudungbaok32@gmail.com
87 Nhị Trương Minh Tiểu Nhị
Viên chức
Phòng VHTT Phước Sơn
0968488922


tamngocviet@gmail.com
88 Đắc Nguyễn Hữu Đắc
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tam Kỳ
0914228469
02353.825.668

huudactk@yahoo.com.vn
89 Lan Đặng Tuyết Lan
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Tam Kỳ
0935.931.168
02353.833.834

danglantt@gmail.com
90 Duy Nguyễn Ngọc Duy
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
0987.337.400
02353.833.834

nguyenngocduytamky@gmail.com
91 Hậu Nguyễn Thị Ái Hậu
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
01653.901.879
02353.851.208

aihauvhtt@gmail.com
92 Dung Mai Thị Kim Dung
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
01698.292.429
02353.851.208

kimdungvhtttamky@gmail.com
93 Bình Mai Văn Bình
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
0906444186
02353.851.208

binhtamky@gmail.com
94 Cam Thái Viết Cam
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
0973.652.870
02353.851.208

thaivietcamvhtt@gmail.com
95 Hùng Trương Công Hùng
Trưởng phòng
Phòng VHTT Thăng Bình
0914023123
0235.3500789

nhathungbm@gmail.com
96 Thanh Phan Chí Thanh
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Thăng Bình
0914228023
0235.3874414

97 Thu Nguyễn Thị Thu
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Thăng Bình
01689389571
0235.3678788

thunguyenthangbinh@gmail.com
98 Hương Phan Thị Hương
Chuyên viên
Phòng VHTT Thăng Bình
01238912757
0235.3678788

99 Như Võ Đăng Như
Chuyên viên
Phòng VHTT Thăng Bình
0905917360
0235.3874414

nhuvhtt@gmail.com
100 Định Huỳnh Thị Định
Chuyên viên
Phòng VHTT Thăng Bình
0905662844
0235.3874414

huynhdinhthangbinh@gmail.com

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Tam Kỳ
Thứ sáu, 22/02/2019
Trời nắng
Nhiệt độ:28°
Độ ẩm: 74%
Hướng gió:Đông
Tốc độ gió:13 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ bảy
23/02/2019
Trời nắng
22°-31°
Chủ nhật
24/02/2019
Trời nắng
21°-31°

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị (Chọn là tốt) :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập