Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Nga Trịnh Thị Hồng Nga
Trưởng phòng
Phòng VHTT Bắc Trà My
0979029979
0235.3882832

hoaitamluong@gmail.com
2 Anh Nguyễn Tiến Anh
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Bắc Trà My
0354620511
0235.3882832

tienanhbrt@gmail.com
3 Vân Ngô Thị Lệ Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Bắc Trà My
0914.744.835
0235.3882832

ngolevan.vhtt@gmail.com
4 Nga Phan Thị Hồng Nga
Chuyên viên
Phòng VHTT Bắc Trà My
0385659428
0235.3882832

5 Hoa Hoàng Thị Hồng Hoa
Chuyên viên
Phòng VHTT Bắc Trà My
0386110530
0235.3882832

hoa.qlvh@gmail.com
6 Hùng Hồ Thanh Hùng
Bảo vệ
Phòng VHTT Bắc Trà My
0332926253
0235.3882832

7 Bảy Hứa Văn Bảy
Trưởng phòng
Phòng VHTT Đại Lộc
983972519


vantrinhdailoc@yahoo.com.vn
8 Huyền Võ Thị Lệ Huyền
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Đại Lộc
0905400479


lehuyen056@gmail.com
9 Thành Nguyễn Khánh Thành
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Đại Lộc
0982136542


thanhptnt18@gmail.com
10 Phượng Đoàn Qúy Phượng
Cán sự
Phòng VHTT Đại Lộc
0935645397
0235.3865070

11 Mến Lê Văn Mến
Chuyên viên
Phòng VHTT Đại Lộc
0947685369
0235.3865070

vanmenvhtt@gmail.com
12 Phi Nguyễn Thanh Phi
Chuyên viên
Phòng VHTT Đại Lộc
0982474655


thanhphivhtt@gmail.com
13 Cúc Đoàn Thị Kim Cúc
Chuyên viên
Phòng VHTT Đại Lộc
0905573971
0235.3865070

doantkimcuc@gmail.com
14 Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn
Trưởng phòng
Phòng VHTT Điện Bàn
0914035009
02353.716335

tuandienban@gmail.com
15 Linh Lương Thị Mỹ Linh
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Điện Bàn
0934890766
02353.716336

luongmylinh@gmail.com
16 Ba Phạm Văn Ba
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Điện Bàn
0944.866477
0235.3716336

bathethao@gmail.com
17 Vân Hà Thùy Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Điện Bàn
0905303641
02353.867371

thuyvandldb@gmail.com
18 Phượng Nguyễn Thị Phượng
Nhân Viên
Phòng VHTT Điện Bàn
0905561903
02353.867371

phongvanhoathethao@gmail.com
19 Chính Trần Minh Chính
Nhân Viên
Phòng VHTT Điện Bàn
0905253534
02353.867371

minhchinhdb@gmail.com
20 Lê Nguyễn Văn Lê
Trưởng phòng
Phòng VHTT Đông Giang
0905237407
02353.898.262

ledgiang@gmail.com
21 Hương Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Đông Giang
0973.847.547
02353.898.262

thanhhuongvhdg@gmail.com
22 Đào Ngô Thị Đào
Kế toán trưởng
Phòng VHTT Điện Bàn

02353.867371

phongvanhoathethao@gmail.com
23 Giang Đinh Thị Giang
Chuyên viên
Phòng VHTT Đông Giang
0911.423.238
02353.898.262

dinhthigiangvhdg@gmail.com
24 Nếp Bríu Thị Nếp
Chuyên viên
Phòng VHTT Đông Giang
0966588327
02353.898.262

nep.bhriuvh@gmail.com
25 Hiên Phan Văn Hiên
Chuyên viên
Phòng VHTT Đông Giang
0947.972.585
02353.898.262

phanvanhien0425@gmail.com
26 Phương Lưu Thị Hiền Phương
Trưởng phòng
Phòng VHTT Duy Xuyên
0906556025
0235.3877551

hienphuongvhtt@gmail.com
27 Minh Đặng Văn Minh
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Duy Xuyên
0977431201
0235.3877551

Minhdangmyson@gmail.com
28 Hải Nguyễn Thị Ngọc Hải
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Duy Xuyên
976578587


29 Hương Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Duy Xuyên
0905.847.663
0235.3877551

xuanhuongvpub@gmail.com
30 Linh Nguyễn Từ Linh
Chuyên viên
Phòng VHTT Duy Xuyên
0777.147.918
0235.3877551

nguyenlinhvhtt@gmail.com
31 Phước Nguyễn Thị Như Phước
Kế toán
Phòng VHTT Duy Xuyên
0906515060
0235.3877551

nhuphuocdx@gmail.com
32 Vân Phạm Thị Thu Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Duy Xuyên
0905758202
0235.3877551

vandldx@gmail.com
33 Niên Nguyễn Phước Niên
Trưởng phòng
Phòng VHTT Hiệp Đức
0914725161
0235.3607678

phuocnienhdqn@gmail.com
34 Hưng Tống Quốc Hưng
Phó trưởng phòng phụ trách
Phòng VHTT Hội An
0793657837


hungtongha@gmail.com
35 Trung Võ Văn Trung
Chuyên viên
Phòng VHTT Hội An
0983.086.717


trungvhtt@gmail.com
36 Đông Lê Công Đông
Chuyên viên
Phòng VHTT Hội An
0935.845.097


dongvhtt77@gmail.com
37 Dư Trần Dư
Trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Giang
0914949905


ongtranabc@gmail.com
38 Phi Nguyễn Văn Phi
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Giang
0945797719


phinamgiang@gmail.com
39 Thủy Lê Thị Lệ Thủy
Chuyên viên
Phòng VHTT Nam Giang
0905040535


lethuynamgiang@gmail.com
40 Thanh Nguyễn Thị Phương Thanh
Cán sự
Phòng VHTT Nam Giang
979346446


phuongthanh.vhtt@gmail.com
41 Ươm Zơ Râm Ươm
Nhân viên hợp đồng
Phòng VHTT Nam Giang
0382791756


uomphongvhtt@gmail.com
42 Mai Lê Văn Mai
Trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Trà My
0977029109


lemainrt@gmail.com
43 Thương Phạm Văn Thương
Trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Trà My
0914242022


vanthuongbtlqk5@gmail.com
44 Nam Trần Phương Nam
Chuyên viên
Phòng VHTT Nam Trà My
0387176797


namtranvhtt@gmail.com
45 Miết Nguyễn Thị Kim Miết
Chuyên viên
Phòng VHTT Nam Trà My
0397115114


kimmietvhtt@gmail.com
46 Cường Huỳnh Văn Cường
Trưởng phòng
Phòng VHTT Núi Thành
0905633412
0235.3600555

cuonghv1@quangnam.gov.vn
47 Kim Phan Thị Thanh Kim
Chuyên viên
Phòng VHTT Núi Thành
0982114199


Phankim86@gmail.com
48 Lý Hoàng Thị Minh Lý
Chuyên viên
Phòng VHTT Núi Thành
0914914349


lyhoangvhttnt@gmail.com
49 Thi Hoàng Thế Thi
Chuyên viên
Phòng VHTT Núi Thành
0979905164


Thethi1989@gmail.com
50 Luật Đỗ Văn Luật
Trưởng phòng
Phòng VHTT Phú Ninh
0972522030


51 Thạch Nguyễn Thị Kim Thạch
Phó phòng
Phòng VHTT Phú Ninh
0905220571


kimthachpn@yahoo.com
52 Hiển Trần Ngọc Hiển
Chuyên viên
Phòng VHTT Phú Ninh
0838990403


ngochienphuninh@gmail.com
53 Trung Đỗ Trình Vạn Trung
Chuyên viên
Phòng VHTT Phú Ninh
0905333292


trungdtv@gmail.com
54 Kiên Hồ Văn Kiên
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Phước Sơn
0372.835.679
02353.681.130

kiennvps@gmail.com
55 Thọ Nguyễn Thế Thọ
Cán sự
Phòng VHTT Phước Sơn
0976.100770
02353.681130

Thethovhtt@gmail.com
56 Hiền Ngô Thị Hiền
Chuyên viên
Phòng VHTT Phước Sơn
0965.268.639
02353.681130

hien.phuocson@gmail..com
57 Đắc Nguyễn Hữu Đắc
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tam Kỳ
0914228469
02353.825.668

huudactkqn@gmail.com
58 Lan Đặng Tuyết Lan
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tam Kỳ
935076669
0235.851.208

danglantt@gmail.com
59 Hậu Nguyễn Thị Ái Hậu
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
941381965


aihauvhtt@gmail.com
60 Dung Mai Thị Kim Dung
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
967705723


kimdungvhtttamky@gmail.com
61 Hùng Trương Công Hùng
Trưởng phòng
Phòng VHTT Thăng Bình
0914023123
0235.3500789

hungtc@quangnam.gov.vn - nhathungbm@gmail.com
62 Cam Thái Viết Cam
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
0973.652.870


thaivietcamvhtt@gmail.com
63 Hiền Nguyễn Thị Hiền
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Thăng Bình
0935.664.479
02353.874.414

hienntl@quangnam.gov.vn - nguyenthihientb1985@gmail.com
64 Định Huỳnh Thị Định
Chuyên viên
Phòng VHTT Thăng Bình
0905662844
0235.3874414

dinhht@quangnam.gov.vn - huynhdinhthangbinh@gmail.com
65 Đào Võ Ngọc Đào
Chuyên viên
Phòng VHTT Thăng Bình
0947.834.908
0235.3874414

daovn@quangnam.gov.vn - daovn@thangbinh.gov.vn
66 Anh Nguyễn Thanh Anh
Trưởng phòng
Phòng VHTT Nông Sơn
843969678
02353505353

thanhanhvhns@gmail.com
67 Thành Nguyễn Thị Thành
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Nông Sơn
0935221184
0235.3656988

thanhvhtt@gmail.com
68 Toàn Nguyễn Chí Toàn
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tây Giang
0979.204.818
02353.796.019

chitoantg@gmail.com
69 Bưng Palăng Bưng
Phó phòng
Phòng VHTT Tây Giang
368077803


70 Plênh Pơloong Plênh
Chuyên viên
Phòng VHTT Tây Giang
327357786


CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập