Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản tỉnh

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ
Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-BNV
Ngày ban hành: 31/07/2013
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày hiệu lực: 31/07/2013
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:TT08-2013-BNV_NangLuongTXuyen,TTHan.PDF[ Tải về ]0,99 Mb

Nội dung trích yếu :
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động


CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập