Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản tỉnh

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ
Số/Ký hiệu: 07/2012/TT-BNV
Ngày ban hành: 10/03/2015
Người ký: Văn Tất Thu
Ngày hiệu lực: 10/03/2015
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:TT07-2012-BNV_QLyVanBan,LapHoSoLuu.doc[ Tải về ]246 Kb

Nội dung trích yếu :
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN


CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập