Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản tỉnh

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ
Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-BNV
Ngày ban hành: 29/08/2014
Người ký: Trần Thị Hà
Ngày hiệu lực: 29/08/2014
Thông tư hướng dẫn thi hành 1 số điều của nghi định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sun
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:TT07.2014.BNV_HDanND42.10,39.12,65.14VeTDua.signed.pdf[ Tải về ]695,75 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông tư hướng dẫn thi hành 1 số điều của nghi định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi


CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập