Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản tỉnh

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTSố/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 262 items in 14 pages
241 392/HD-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Văn phòng Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Đài Truyền thanh truyền hình thuộc UBND các huyện thành phố
09/02/2011 30/07/2015
242 02/2011/TT-BNV Bộ Nội Vụ Thông tư Văn phòng Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, ...
24/01/2011 26/06/2015
243 01/2011/TT-BNV Bộ Nội Vụ Thông tư Văn phòng Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
19/01/2011 24/07/2015
244 13/2010/TT-BNV Bộ Nội Vụ Thông tư Văn phòng Thông tư quy định chi tiết một số điều tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển ...
30/12/2010 05/08/2015
245 27 /2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
23/11/2010 03/08/2015
246 07/2010/TT-BNV Bộ Nội Vụ Thông tư Văn phòng Thông tư Hướng dẫn một số điều quy định tại nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
26/07/2010 05/08/2015
247 1412 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Ủy quyền tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.
29/04/2010 30/07/2015
248 02/2010/TT-BNV Bộ Nội Vụ Thông tư Văn phòng Thông tư hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Văn thư lưu trữ Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp
28/04/2010 24/07/2015
249 436/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn phòng Quyết định Quy định tam thời danh muc các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC thuộc UBND huyện Thành phố, Sở, ...
26/01/2010 30/07/2015
250 4040 /HD-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Văn phòng HƯỚNG DẪN Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố
03/10/2008 30/07/2015
251 30 /2008/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
29/08/2008 03/08/2015
252 03/2008/TT-BNV Bộ Nội Vụ Thông tư Văn phòng THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
03/06/2008 03/08/2015
253 1623/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn phòng Quyết định v/v thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam
19/05/2008 30/07/2015
254 1560/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn phòng Quyết định v/v thành lập Thanh tra Sở TTTT tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông
07/05/2008 30/07/2015
255 935/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn phòng Quyết định v/v thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
25/03/2008 30/07/2015
256 491/ QĐ- UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghiệp phần mềm tỉnh Quảng Nam
13/02/2008 12/02/2014
257 03/2007/QĐ-BNV Bộ Nội Vụ Quyết định Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
26/02/2007 03/08/2015
258 35/2006/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Bưu chính viễn thông Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27/11/2006 22/07/2014
259 35/2006/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Bưu chính viễn thông Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27/11/2006 13/10/2014
260 78/2005/TT-BNV Bộ Nội Vụ Thông tư Văn phòng THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
10/08/2005 03/08/2015

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập