Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Dự thảo Văn bản Pháp luật

STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
No Records to display
STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 18/09/2020 18/09/2020 30/09/2020
2 Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 20/01/2020 20/01/2020 07/02/2020
3 V/v góp ý Dự thảo Đề án Tổng thể Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025. 05/11/2019 12/11/2019 25/11/2019
4 Góp ý kế hoạch Đảm bảo An toàn thông tin và Ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh năm 2020. 04/11/2019 04/11/2019 29/11/2019
5 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Đảm bảo An toàn thông tin và Ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh năm 2020 29/10/2019 29/10/2019 06/11/2019
6 góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 giai đoạn 2019-2025 19/09/2019 19/09/2019 24/09/2019
7 test 1 01/08/2019 01/08/2019 03/08/2019
8 Dự thảo ý quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 27/09/2018 27/09/2018 15/10/2018
9 Góp ý bản thảo tờ rơi tuyên truyền DVC trực tuyến 08/08/2018 08/08/2018 15/08/2018
10 góp ý Dự thảo:Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. 02/08/2018 02/08/2018 10/08/2018
11 Góp ý Dự thảo: Quyết định Ban hành Quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. 02/08/2018 02/08/2018 10/08/2018
12 Góp ý Dự thảo Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 10/05/2018 10/05/2018 24/05/2018
13 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Nam 27/03/2017 31/03/2017 15/04/2017
14 góp ý Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam 18/11/2016 18/11/2016 23/11/2016
15 Đề án “Cổng thông tin ý kiến nhân dân và doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính” 12/04/2016 12/04/2016 20/04/2016
16 Đề án: "Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020" 05/04/2016 05/04/2016 14/04/2016
17 Đề án Đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT của tỉnh 10/06/2015 10/06/2015 20/06/2015
18 Đề án Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 05/06/2015 05/06/2015 20/06/2015
19 Dự thảo đề án triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam 06/04/2015 06/04/2015 20/04/2015
20 Dự thảo Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 26/11/2014 26/11/2014 26/12/2014

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập