Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Thống kê số liệu Bưu chính viễn thông

Danh sách các doanh nghiệp. chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc lĩnh vực bưu chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh tháng 03/2018
Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh tháng 5/2018
Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018
Số liệu hoạt động viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh tháng 2/2018
Danh sách các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty bưu chính, viễn thông, truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
số liệu hoạt động viễn thông tháng 1/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
số liệu hoạt động bưu chính, viễn thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 11/2017
số liệu hoạt động viễn thống tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
số liệu hoạt động viễn thống tháng 09/2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
số liệu hoạt động bưu chính viễn thông quý 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh
số liệu hoạt động viễn thông tháng 8/2017 trên địa bàn tỉnh
số liệu hoạt động viễn thông tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh
số liệu hoạt động viễn thông tháng 6/2017 trên địa bàn tỉnh
số liệu hoạt động viễn thông tháng 05/2017 trên địa bàn tỉnh
số liệu hoạt động viễn thông tháng 4/2017 trên địa bàn tỉnh
số liệu hoạt động viễn thông tháng 3/2017 trên địa bàn tỉnh
số liệu hoạt động viễn thống tháng 2/2017
số liệu hoạt động viễn thông tháng 01 năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Các tin khác :

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập