Văn bản - công tác văn phòng

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 109 items in 6 pages
1 Biểu mẫu báo cáo tình hình các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 10/05/2017 10/05/2017
2 V/v hướng dẫn đăng ký, chấm điểm thi đua khối Đài TT-TH cấp huyện năm 2017 01/03/2017 10/03/2017
3 V/v hướng dẫn đăng ký, chấm điểm thi đua khối Phòng VHTT cấp huyện năm 2017 01/03/2017 10/03/2017
4 Hướng dẫn biểu mẫu Đài 01/03/2017 10/03/2017
5 Hướng dẫn biểu mẫu Phòng VHTT 01/03/2017 10/03/2017
6 Giao ước Thi đua của Khối Đài 01/03/2017 10/03/2017
7 Giao ước thi đua khối Phòng VHTT 01/03/2017 10/03/2017
8 Báo cáo giải trình của Phòng VHTT 01/03/2017 10/03/2017
9 Báo cáo giải trình của Đài 01/03/2017 10/03/2017
10 Vv báo cáo tình hình sử dụng quản lý tài sản NN năm 2016. 13/02/2017 13/02/2017
11 Quyết định V/v tặng Bằng khen của CHủ tịch UBND tỉnh 09/02/2017 21/02/2017
12 Quyết định V/v tặng Cờ thu đua của UBND tỉnh 09/02/2017 21/02/2017
13 QĐ về tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh QN". 08/02/2017 13/02/2017
14 QĐ về tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh QN". 06/02/2017 23/02/2017
15 Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2017. 03/02/2017 13/02/2017
16 Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2017 . 23/01/2017 22/02/2017
17 V/v khen thưởng tập thể và các nhân các Đài, Phòng VHTT cấp huyện năm 2016 28/12/2016 13/02/2017
18 Kế hoạch Kiểm tra thi đua, xếp loại và bình chọn đơn vị xuất sắc năm 2016 về hoạt động lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đối với Đài TT-TH và Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố 01/11/2016 03/11/2016
19 Hướng dẫn chấm điểm phong trao thi đua lĩnh vực TTTT năm 2016 01/11/2016 03/11/2016
20 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VÀ TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2016 CỦA ĐÀI 01/11/2016 03/11/2016