Văn bản - tài chính kế hoạch

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 81 items in 5 pages
1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 21/06/2017 18/01/2018
2 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017 18/01/2018
3 Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 15/08/2017 15/03/2018
4 Quyết định về việc triển khai thực hiện quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh 19/09/2017 24/10/2017
5 Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 19/07/2017 24/10/2017
6 Thông tư quy định chế độ công tác, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 20/07/2017
7 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017 03/05/2017
8 Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017 08/05/2017
9 Quyết định phê duyệt Đề án "cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước" 25/05/2017 02/06/2017
10 Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước 31/03/2017 13/04/2017
11 Quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 10/05/2017 17/05/2017
12 Quyết định ban hành quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan,tổ chức, nhà nước đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam 04/04/2017 03/05/2017
13 Quyết định ban hành chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành, tiết kiệm , chống lãng phí năm 2017 17/03/2017 26/04/2017
14 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 30/06/2016 10/08/2016
15 Luật ngân sách nhà nước 25/06/2015 08/07/2016
16 Nghị Quyết về việc ban hành quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam 08/12/2016 18/05/2017
17 Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 26/07/2016 09/09/2016
18 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 28/06/2016 04/08/2016
19 Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu. 22/07/2016 09/09/2016
20 Nghị quyết phê duyêt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 26/08/2016 15/09/2016