Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản - tài chính kế hoạch

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 100 items in 5 pages
1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước 28/12/2018 21/02/2019
2 Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính 31/07/2018 21/02/2019
3 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 11/01/2019 21/02/2019
4 Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước 28/12/2018 21/02/2019
5 Quyết định ban hành quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 31/01/2019 21/02/2019
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 27/12/2018 22/02/2019
7 Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. 01/11/2018 21/02/2019
8 Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 06/12/2018 21/02/2019
9 Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công 13/09/2018 21/02/2019
10 Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 10/08/2018 20/02/2019
11 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 15/05/2018 06/06/2018
12 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 15/05/2018 07/06/2018
13 Quyết định vê việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngay 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9 08/01/2018 21/02/2019
14 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2018 03/01/2018 29/05/2018
15 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 21/06/2017 18/01/2018
16 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017 18/01/2018
17 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017 04/06/2018
18 Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 15/08/2017 15/03/2018
19 Quyết định về điều chỉnh một số nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 19/09/2017 29/05/2018
20 Quyết định về việc triển khai thực hiện quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh 19/09/2017 24/10/2017

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Tam Kỳ
Thứ ba, 21/05/2019
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:26°
Độ ẩm: 84%
Hướng gió:Tây - Nam
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ tư
22/05/2019
Trời hửng nắng
26°-35°
Thứ năm
23/05/2019
Mưa giông rải rác
26°-35°

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập