Văn bản - Công nghệ thông tin

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 156 items in 8 pages
1 Báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017 28/12/2017 11/01/2018
2 Mẫu phiếu Đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office 28/11/2017 01/12/2017
3 Công văn khảo sát xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam 18/10/2017 25/10/2017
4 Công văn 888/STTTT-CNTT vv báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và hướng dẫn xây dựng KH ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2018. 17/10/2017 25/10/2017
5 Cung cấp số liệu về mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017 (Ict Index 2017) 13/10/2017 18/10/2017
6 Công văn đề nghị góp ý dự thảo quy chế sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam 22/03/2017 27/03/2017
7 Cung cấp số liệu về mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2016 02/11/2016 08/11/2016
8 Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2016 02/11/2016 08/11/2016
9 V/v thực hiện điều tra máy tính và Internet trong cơ quan hành chính 06/09/2016 08/09/2016
10 V/v đăng ký cấp chứng thư chuyên dùng đợt 2 năm 2016 05/09/2016 12/09/2016
11 Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2016 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 05/09/2016 14/09/2016
12 Công văn đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết về phát triển CNTT 12/08/2016 18/08/2016
13 Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016 09/08/2016 11/08/2016
14 Công văn đề nghị góp ý “Cổng thông tin ý kiến nhân dân và doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính” 22/07/2016 22/07/2016
15 Công văn đề nghị báo cáo 10 năm thi hành Luật CNTT 18/05/2016 23/05/2016
16 Công văn góp ý Đề án “Cổng thông tin ý kiến nhân dân và doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính” 11/04/2016 12/04/2016
17 Đăng ký sử dụng ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh 05/04/2016 07/04/2016
18 Khảo sát xây dựng Chính quyền điện tử 05/04/2016 08/04/2016
19 Phiếu khảo sát xây dựng Chính quyền điện tử_01 05/04/2016 08/04/2016
20 Phiếu khảo sát xây dựng Chính quyền điện tử_02 05/04/2016 08/04/2016