Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản - Công nghệ thông tin

STTTên văn bảnNgày ban hànhXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 209 items in 11 pages
1 V/v triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 28/07/2020
2 Khảo sát hiện trạng, nhu cầu ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng CQĐT giai đoạn 2020-2025 14/04/2020
3 V/v triển khai hệ thống họp trực tuyến trên nền web 01/04/2020
4 V/v báo cáo tình hình thực hiện phát triển đô thị thông minh bền vững 24/03/2020
5 V/v kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh 05/03/2020
6 BÁO CÁO V/v tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 19/02/2020
7 V/v góp ý nội dung kế hoạch và tham mưu đề xuất nội dung Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giao đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh 17/02/2020
8 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê hệ tầng Máy chủ vận hành phần mềm một cửa, dịch vụ công và Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng 14/02/2020
9 V/v Góp ý dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường giai đoạn 2020-2023 14/02/2020
10 THÔNG BÁO Triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ quangnam.gov.vn tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam 13/02/2020
11 TỜ TRÌNH V/v đề nghị thống nhất chủ trương nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam lên phiên bản 2.0 11/02/2020
12 KH Triển khai nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam phiên bản 2.0 11/02/2020
13 V/v Góp ý dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng DVC quốc gia 10/02/2020
14 V/v tổng hợp dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch khảo sát số liệu kiều bào Quảng Nam 10/02/2020
15 V/v báo cáo tình hình đầu tư, thuê dịch vụ Công nghệ thông tin 05/02/2020
16 V/v góp ý Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 17/01/2020
17 V/v phương án lắp đặt màn chiếu tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy 09/01/2020
18 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 31/12/2019
19 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 25/12/2019
20 QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Nâng cấp Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh” 23/12/2019

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập