Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản - Công nghệ thông tin

STTTên văn bảnNgày ban hànhXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 233 items in 12 pages
1 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê đường truyền dự phòng Internet Leasedline tốc độ cao của nhà mạng thứ 2 kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh 16/04/2021
2 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung” 12/04/2021
3 Về việc phê duyệt sơ bộ nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình” 12/04/2021
4 V/v khảo sát việc sử dụng phần mềm thương mại tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh 08/03/2021
5 Phê duyệt Đề án chuyển giao và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh 25/01/2021
6 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 19/01/2021
7 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam 07/01/2021
8 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/01/2021
9 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 05/01/2021
10 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 31/12/2020
11 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam 31/12/2020
12 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 30/12/2020
13 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 22/12/2020
14 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 14/12/2020
15 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 10/12/2020
16 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết đinh số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 10/12/2020
17 Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 09/12/2020
18 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam 26/11/2020
19 KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 23/11/2020
20 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 19/10/2020

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập