Văn bản - bưu chính viễn thông

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 35 items in 2 pages
1 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 08/04/2015
2 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài TT cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 20/10/2014 28/10/2014
3 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 28/10/2014 11/01/2015
4 Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Quyết định 12/2014/QĐ-UBND 03/09/2014 08/09/2014
5 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các đài phát thanh, truyền hình 10/03/2014 24/03/2014
6 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2 tại điểm thu 10/03/2014 01/04/2014
7 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 10/03/2014 01/04/2014
8 Quyết định về việc phê duyệt đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 29/05/2014 02/06/2014
9 Quyết định về việc phê duyệt đề án Phát triển hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 29/05/2014 02/06/2014
10 V/v tham gia phối hợp thực hiện chuyên mục Thông tin và Truyền thông năm 2014 07/04/2014 10/04/2014
11 Báo cáo đánh giá công tác quản lý BCVT năm 2013 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2014 20/03/2014 31/03/2014
12 báo cáo tổng kết chuyên mục TT&TT năm 2013 triển khai thực hiện chuyên mục 2014 20/03/2014 31/03/2014
13 v/v báo cáo kết quả triển khai tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm BĐVHX năm 2013 20/03/2014 31/03/2014
14 V/v đề xuất đơn vị được thụ hưởng chương trình MTQG năm 2014 14/03/2014 10/04/2014
15 v/v nhắc nhở báo cáo số liệu 14/02/2014 19/02/2014
16 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện 13/11/2013 10/10/2014
17 V/v chương trình khảo sát Dự án BMGF -VN tại Quảng Nam 15/01/2014 23/01/2014
18 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 10/01/2014 17/01/2014
19 v/v phối hợp phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 của Việt Nam 11/11/2013 13/11/2013
20 V/v đảm bảo thông tin liên lạc phòng chống cơn bão số 14 08/11/2013 08/11/2013