Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên
Người đăng: Nguyễn Hữu Dũng .Ngày đăng: 08/11/2013 .Lượt xem: 2140 lượt.

Ngày 5/11, tại trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh,  Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh và Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra năm 2013 và Chương trình kế hoạch năm 2014. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông; Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường cùng lãnh đạo sở, ban, ngành và lãnh đạo một số huyện của tỉnh Hưng Yên tiếp và làm việc với đoàn.
Đc Thông cho vào chỗ bên trên báo cáo kết quả công tác của tỉnh.JPG

​Báo cáo về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 10 tháng đầu năm 2013 của tỉnh Hưng Yên cho thấy, tính đến hết tháng 10/2013, ngành thanh tra đã tiến hành 124 cuộc thanh tra; kết quả thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 27.123 triệu đồng. Riêng Thanh tra tỉnh, đã hoàn thành các cuộc thanh tra trong quý III, triển khai Kế hoạch quý IV, đảm bảo Kế hoạch tỉnh giao. Cụ thể, đã tiến hành 50 cuộc, kết luận 45 cuộc. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 26.765 triệu đồng.

 

Kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp ngành đã tiếp 1.958 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với 3.275 người. Số đơn tiếp nhận trong kỳ 488 đơn. Tổng số đơn khiếu nại 313 đơn; vụ việc thuộc thẩm quyền 15, đã giải quyết 12/15 đơn. Tổng số đơn tố cáo 175; vụ việc thuộc thẩm quyền 11, đã giải quyết 9/11 đơn.

 

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, Thực hiện thanh tra kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN 11/11 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra những vi phạm chủ yếu phát hiện là các tồn tại về việc xây dựng, thực hiện kế hoạch về PCTN; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, xây dựng chế độ định mức, tiêu chuẩn; cải cách thủ tục hành chính.

 

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới về công tác thanh tra đó là, tập trung hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2013 đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp hoặc mới phát sinh; Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2014 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ.

 

Từ kết quả năm 10 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Thanh tra Chính phủ phối hợp, giải thích, hướng dẫn các công dân Hưng Yên khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương chấp hành các quyết định giải quyết của tỉnh, không chuyển đơn về địa phương; TTCP giúp đỡ tỉnh giải quyết dứt điểm KNTC của công dân một số xã thuộc Khu đô thị Thương mại – Du lịch Văn Giang; Ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư liên tịch số 475/2005/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nên có quy định cụ thể biên chế thanh tra từng cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phát biểu ý kiến đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Vụ trưởng Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ cho biết, từ đầu năm đến nay tình hình dân lên trụ sở tiếp dân vẫn còn, có 3 đoàn đông người, tính chất phức tạp tăng lên có yếu tố cực đoan, gây rối. Cụ thể với 2 nội dung nhân dân nhân dân Văn Giang yêu cầu, công bố công khai kết quả rà soát theo tiêu chí 1130; công bố kết luận thanh tra năm 2009/KL-TTCP liên quan đến dự án này. Qua công tác tiếp công dân, đồng chí Điệp đề nghị tỉnh chú trọng việc triển khai Kế hoạch 934/KH-TTCP và Kế hoạch tăng cường phố biến pháp luật liên quan đến KN,TC.

 

Đồng chí Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ phát biểu một số ý liên quan tới công tác cán bộ, cụ thể chú trong tới các vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng chí cho biết TTCP đã có đổi mới Chương trình giáo trình nhằm đổi mới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với việc sử dụng cán bộ là việc làm cần thiết. Qua đó, đồng chí đề nghị tỉnh nên cố gắng giữ ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; quan tâm tới việc thi nâng ngạch, TTCP hết sức tạo điện để các bộ, ngành, địa phương trong việc thi nâng ngạch, địa phương bố trí lực lượng đúng theo chỉ tiêu để tham gia thi, nhằm đảm bảo đúng quyền lợi của cán bộ, công chức.

phó tổng tt Nguyễn Đức Hạnh.JPG

Tại buổi làm việc Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết Hưng Yên là địa phương phát triển nhanh, nhiều dự án, nhiều đầu tư, Phó tổng Thanh tra ghi nhận sự phát triển của địa phương trong thời gian qua. Đối với công tác thanh tra, Phó tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu số liệu cần tổng hợp cho chuẩn, đánh giá mang tính khách quan, kiến nghị có tính khả quan... Nhấn mạnh 4 nội dung cần quan tâm, xây dựng Chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện theo đúng sự hướng dẫn của TTCP; Tổ chức thực hiện sao cho tốt; Kết quả thanh tra thông qua kết luận phải khách quan trung thực, phù hợp với thực tế; Kiến nghị mang tính khả thi, xử lý sau thanh tra phải thể hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Phó tổng Thanh tra cho rằng, mọi vấn đề khiếu nại, tố cáo phát sinh thường liên quan đến vấn đề kinh tế, quyền lợi của nhà đầu tư, nhà nước và nhân dân chưa đảm bảo tính hài hòa dẫn đến khiếu kiện… qua đó đồng chí đề nghị tỉnh không chủ quan trong vấn đề tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng tình với những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ghi nhận những dự báo của tỉnh cũng như việc thực hiện tốt các chính sách xã hội. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới Tổng Thanh tra yêu cầu tỉnh đánh giá kỹ tình hình kinh tế, tập trung khắc phục những điểm yếu của việc phát triển kinh tế, xác định mục tiêu lâu dài trong quy hoạch và việc chuyển hướng phát triển kinh tế, tập trung về mặt chủ trương, đầu tư, tổ chức thực hiện. Trong điều kiện phát triển liên quan đến đầu tư, phát triển dân cư dẫn tới phải thu hồi đất, uá trình đó dẫn đến phát sinh khiếu kiện, cần làm đúng quy trình thu hồi đất, chống tham nhũng trong sử dụng đất đai, chánh lãng phí trong việc quy hoạch thu hồi, sử dụng đất làm nhân dân bức xúc.

Ảnh Hưng Yên.JPG

Đồng tình với các ý kiến đánh giá của đại biểu tại buổi làm việc khẳng định Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Trên cơ sở những đánh giá, đối với công việc trong thời gian tới Tổng Thanh tra chỉ đạo, tập trung hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2013; Thanh tra gắn với phát hiện và xử lý tham nhũng; Xây dựng Kế hoạch 2014 bám vào trọng tâm trọng điểm hạn chế chồng chéo, trùng lắp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Tập trung thực hiện các Quyết định có hiệu lực pháp luật. Kế hoạch 2100/KH-TTCP cần quan tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện. Về PCTN trên cơ sở quyết tâm chính trị, tập trung phòng ngừa cho tốt. Công tác xây dựng ngành, lực lượng thanh tra tỉnh sẽ có Thông tư hướng dẫn cụ thể, chú ý tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm tới chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng đạo đức tác phong. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Tổng Thanh tra khẳng định sẵn sàng phối hợp giúp đỡ địa phương trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, phức tạp. Lắng nghe các ý kiến kiến nghị sẽ cùng phối hợp, cố gắng giải quyết những vấn đề phức tạp, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm đúng quyền lợi cho dân, tăng cường giải thích các chính sách pháp luật.

 

Kết thúc buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cùng đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tới thăm và nói chuyện với tập thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh./.


Thanh Loan


Nguồn tin: Thanh tra chinh phu
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chém gió' chuyện giết người rồi đăng lên Facebook để mong… nổi tiếng (Ngày đăng: 27/02/2014 )
Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014 (Ngày đăng: 27/02/2014 )
Vướng mắc gói 30.000 tỉ đồng: Giảm lãi suất cần nhưng chưa đủ (Ngày đăng: 07/01/2014 )
Giao ban kết quả công tác chủ yếu tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2013 (Ngày đăng: 25/12/2013 )
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long (Ngày đăng: 25/12/2013 )
Phá vụ vận chuyển cần sa xuyên quốc gia (Ngày đăng: 23/12/2013 )
Bão Hải Yến giật trên cấp 17 đang tiến vào biển Đông (Ngày đăng: 08/11/2013 )
Các tin cũ hơn:
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho ý kiến về việc xử lý sau thanh tra Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (23/07/2013 )
750 triệu thẻ SIM có nguy cơ bị tấn công (23/07/2013 )
Dịch vụ "lách" luật hiếu thảo (09/07/2013 )
Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2013-2015 (09/07/2013 )
Về thông tin trên Báo Tuổi Trẻ: Thanh tra Chính phủ không thay đổi kết luận thanh tra tại thành phố Đà Nẵng (03/07/2013 )
Khởi tố vụ án vợ chủ tịch xã đánh ghen (03/07/2013 )
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 -2014 (24/06/2013 )
Vợ chủ tịch xã đánh ghen, chém người giữa chợ (24/06/2013 )
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 -2014 (19/06/2013 )
Tổng kết Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng 2011 (VACI 2011) (12/06/2013 )
    
1   2   3   4  
    

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬliên kết web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Tam Kỳ
Thứ sáu, 18/01/2019
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:19°
Độ ẩm: 100%
Hướng gió:Đông - Đông Bắc
Tốc độ gió:2 kmph
Tầm nhìn xa: 4 km

Thứ bảy
19/01/2019
Mưa rào nhẹ
21°-25°
Chủ nhật
20/01/2019
Light Rain
21°-26°

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị (Chọn là tốt) :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập