Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin điện tử
Người đăng: Quản trị hệ thống .Ngày đăng: 04/10/2013 .Lượt xem: 2003 lượt.
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (QTI) là đơn vị trực thuộc của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam. QTI đã liên tục phát triển và trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ Thông tin của tỉnh Quảng Nam.
a.     Xây dựng Cổng thông tin điện tử

          ­ Mô hình kiến trúc hệ thống

-         Tầng hiển thị thông tin (Presiontation) : tầng trên cùng của portal, là nơi hiển thị thông tin phục vụ nhu cầu truy cập của người dùng.

-         Tầng xữ lý tác vụ là hệ thống các Portlet (hay các module) nghiệp vụ xử lý các nghiệp vụ được tích hợp và kế thừa từ lõi của Portal, các Portlet (Modules) có thể được phát triển và cài đặt vào hệ thống như là như là các ứng dụng tích hợp phục vụ những mục đích khác nhau, việc phát triển và tích hợp vào không làm ảnh hưởng đến hệ thống.

-         Tầng lõi bao gồm những thiết kế nền tảng có khả năng kết nối, điều khiển dịch vụ cơ sở dữ liệu và các Portlet nghiệp vụ.

­ Mô hình tổ chức thông tin

- Mô hình tổng thể cho thấy được các đối tượng tương tác trên portal: Người lao động, khách hàng, các đối tác, …

- Hệ thống được phân lớp như sau:

          + Thông tin tổng hợp (Information) : là loại thông tin phục vụ bất kỳ người dùng nào, đây là các thông tin công cộng như thông tin giới thiệu về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, cung cấp thông tin về hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ, các thông tin về kinh tế, thị thường có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp,…

          + Ứng dụng tra cứu (Aplication) : đây là các ứng dụng cung cấp thông tin có giới hạn đối tượng truy cập phục vụ những mục đích mang tính chất nội bộ hay không rộng rãi của doanh nghiệp.

          + Môi trường cộng tác (Collaboration) :Tạo ra môi trường tương tác đa chiều, khả năng cộng tác trên mạng như : diễn đàn, thư điện tử, chia sẽ tài liệu, …

          + Môi trường giao tiếp (Communication) : tạo ra khả năng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài là các website, portal khác. Hệ thống có khả năng lấy về các thông tin phục vụ cho mục đích hoạt động của doanh nghiệp và cũng có thể hợp tác cung cấp các thông tin dịch vụ đến các hệ thống khác.

b. Các đặc tính của Portal
1 Cá nhân hóa: Giới hạn truy cập thông tin theo các đối tượng người dùng khác nhau
2 Đăng nhập một cửa, xác thực và phân quyền: Người sử dụng chỉ đăng nhập một lần, thông tin đăng nhập được hệ thống xác thực và cấp quyền như đã phân ban đầu. Từ đây người dùng có thể khai thác tất cả các ứng dụng, thông tin trong quyền hạn của mình.
3 Quản lý Portal: Cung cấp khả năng cho phép quản lý, phân quyền người dùng, quản lý các site trên Portal, kiểm duyệt nội dung thông tin, quản trị giao diện, các mẫu cung cấp thông tin, …
4 Quản lý cấu hình: Cung cấp khả năng khai báo và cài đặt các module nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động bên trong portal, cài đặt gỡ bỏ các chức năng không còn sử dụng, quản lý công cụ định nghĩa dữ liệu danh mục hệ thống, kiểm soát bảo mật, thiết lập các thông số hệ thống
5 Tích hợp: Khả năng tích hợp thông tin từ nhiều nguồn
6 Tìm kiếm: Tìm kiếm thông tin trong từng miền và trong toàn bộ Portal
7 Quản trị người dùng: Cho phép quản trị hệ thống các người dùng tham gia vào Portal
8 Hệ quản trị nội dung (CMS): Cho phép biên tập và xuất bản thông tin lên trang chính theo quy trình 
9 Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Cung cấp công cụ cho phép người quản trị Portal có thể sao lưu dự phòng dữ liệu hệ thống hay đặt lịch trình sao lưu dữ liệu một cách tự động theo định kỳ.
10 Nhật ký Portal: Chó phép ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động của hệ thống, các thông tin truy cập được lưu lại nhằm phục vụ cho việc quản lý theo dõi hệ thống cũng như các mục đích khác.
11 Bảo mật hệ thống: Thực hiện cơ chế xác thực, cấp phép truy cập trên Portal, đồng thời hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu được mã hóa đảm bảo cho hệ thống trong quá trình khai thác vận hành được an toàn.
12 Dịch vụ ứng dụng: Cung cấp các ứng dụng tra cứu, quản lý, điều hành,  phục vụ các mục đích khác nhau
13 Cộng tác: Diễn đàn cho phép trao đổi thông tin, kênh chia sẽ tài nguyên qua mạng
14 Thư điện tử: Cho phép tích hợp thư điện tử vào Portal

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phần mềm một cửa điện tử Q-eGate (Ngày đăng: 04/10/2013 )
Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Ngày đăng: 04/10/2013 )
Phần mềm quản lý số liệu bưu chính, viễn thông, cntt - mictsoft (Ngày đăng: 04/10/2013 )
Phần mềm Quản lý hộ tịch phiên bản 1.2 (Ngày đăng: 04/10/2013 )
Phần mềm quản lý cán bộ công chức - viên chức (Ngày đăng: 04/10/2013 )

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ
liên kết web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Tam Kỳ
Thứ ba, 21/05/2019
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:26°
Độ ẩm: 89%
Hướng gió:Nam - Tây Nam
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ tư
22/05/2019
Trời hửng nắng
26°-35°
Thứ năm
23/05/2019
Mưa giông rải rác
26°-35°

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập