Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Quy định mới về giải quyết TTHC trong hoạt động xuất bản
Người đăng: Lê Thị Thủy .Ngày đăng: 18/02/2020 .Lượt xem: 160 lượt.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.

Ảnh minh họa

Theo Thông tư, nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử phải đáp ứng điều kiện về giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số trong hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, có thiết bị, phần mềm kỹ thuật chống can thiệp, thay đổi và sao chép trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bản phẩm điện tử. Có biện pháp kỹ thuật xác thực tính hợp pháp của người sử dụng khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử và phải bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

Có điều khoản thông báo về trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ đối với người sử dụng trước khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử.

Trách nhiệm thẩm định đề án và xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử quy định tại Điều 18 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP như sau: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử của nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân theo quy định, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm xem xét sự phù hợp và khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP thể hiện trong đề án và có ý kiến thẩm định bằng văn bản. Trường hợp đề án không đúng mẫu hoặc không đủ thông tin theo mẫu quy định thì phải trả lại để nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện trong đề án theo ý kiến thẩm định và có văn bản xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử cho nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thông tư nêu rõ, đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Luật xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, Sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nguồn tin: mic.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 02/06/2020 )
Xuất bản bộ sách nghiên cứu văn hóa biển đảo Việt Nam (Ngày đăng: 27/05/2020 )
Quảng Nam: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019 (Ngày đăng: 28/08/2019 )
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Nông Sơn. (Ngày đăng: 29/07/2016 )
Văn nghệ truyền thông với chủ đề "Vì biên cương Tổ quốc - Vì hạnh phúc nhân dân" (Ngày đăng: 13/07/2017 )
Quảng Nam: Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại năm 2016 (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Các tin cũ hơn:
Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (Ngày đăng: 26/10/2015 )
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế (Ngày đăng: 02/07/2015 )
Cuộc sống cần báo chí 'xông' vào chỗ nhạy cảm (Ngày đăng: 22/06/2015 )
ĐBQH: “Phải xử lý nghiêm đối tượng hành hung nhà báo, phóng viên” (Ngày đăng: 12/06/2015 )
Cần thiết ban hành Luật An toàn thông tin (Ngày đăng: 05/06/2015 )
Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo (14/04/2015) (Ngày đăng: 14/04/2015 )
Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 13/11/2014 )
Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các Chủ tịch xã, phường, thị trấn (16/10/2014) (Ngày đăng: 17/10/2014 )
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại (Ngày đăng: 25/11/2013 )
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 25/11/2013 )

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập