Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước
Người đăng: Lê Thị Thủy .Ngày đăng: 07/08/2019 .Lượt xem: 269 lượt.
Ngày 6/8, UBND tỉnh có công văn 4571 /UBND-KTTH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện giao dịch qua DVCTT trong hoạt động nghiệp vụ KBNN đạt kết quả theo lộ trình triển khai của Chính phủ, Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước; phấn đấu đến ngày 31/12/2019, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với Văn phòng KBNN Quảng Nam, các KBNN: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đến 31/12/2020, tất cả đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với các đơn vị KBNN còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định tại các văn bản: Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Kế hoạch số 6220/KH-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019 và các văn bản liên quan.

- Nghiên cứu các văn bản liên quan đến triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hoạt động Kho bạc nhà nước  đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kho bạc nhà nước tại địa chỉ http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_kbnn; rà soát, kiểm tra các điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước như: Thiết bị máy tính kết nối internet, tốc độ đường truyền, máy scan, chứng thư số, địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN... đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Nam và cơ quan Kho bạc Nhà nước cấp huyện để triển khai các nội dung quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN đúng thời gian và lộ trình thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông: là cơ quan đầu mối tổng hợp nhu cầu đề nghị cấp chứng thư số của các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạc động tài chính để báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền theo quy định; theo dõi tiến độ, tình hình triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị; báo cáo đánh giá công tác thực hiện gắn với công tác cải cách hành chính hằng năm của các đơn vị.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ với Kho bạc nhà nước đảm bảo đúng thời gian, lộ trình; tăng cường công tác phối hợp với KBNN cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Kho bạc nhà nước Quảng Nam: tăng cường công tác tuyên tuyền,  chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách biết và tham gia dịch vụ công trực tuyến; có kế hoạch hỗ trợ các đơn vị trong quá trình đăng ký, sử dụng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo hạ tầng thông suốt, thanh toán kịp thời, an toàn; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các đơn vị sử dụng ngân sách có quan hệ giao dịch với KBNN

- Thủ trưởng, kế toán trưởng và những người được ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách làm thủ tục đăng ký chứng thư số để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN;

- Đảm bảo điều kiện hạ tầng cần thiết để tham gia dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc nhà nước;

- Có thông báo tham gia sử dụng hệ thống DVCTT với KBNN qua trang thông tin tại địa chỉ http://vst.mof.gov.vn theo quy định tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Kho bạc nhà nước Quảng Nam để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Nguồn tin: Theo Cổng TTĐT Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tập huấn hệ thống quản lý văn bản (Q-office) và Thư điện tử công vụ (10/07/2020 )
Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19 (10/07/2020 )
Những việc cần làm ngay của ngành TT&TT 6 tháng cuối năm 2020 (07/07/2020 )
Hội nghị hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. (17/06/2020 )
Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (17/06/2020 )
Thủ tướng mong muốn báo chí lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội (17/06/2020 )
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Sở TT&TT (15/06/2020 )
Đại hội Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (11/06/2020 )
Bộ TT&TT giao ban QLNN Quý II/2020 (09/06/2020 )
Bộ TT&TT triển khai các quyết định về công tác cán bộ (09/06/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Bộ TT&TT tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp (07/08/2019 )
Quảng Nam triển khai ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử (06/08/2019 )
Bưu điện Văn hóa xã Tam Lộc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (06/08/2019 )
Sở TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 (06/08/2019 )
Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước tháng 7/2019 (06/08/2019 )
Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (02/08/2019 )
Bộ TT&TT ban hành Thông tư quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (31/07/2019 )
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử (29/07/2019 )
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử (29/07/2019 )
Sở Thông tin & Truyền thông thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hữu (25/07/2019 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập