Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Người đăng: Cao Thị Thu Hà .Ngày đăng: 26/04/2019 .Lượt xem: 484 lượt.
Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất hiện nay là gì? Theo quy định chúng ta sẽ được tính trừ các khoản không chịu thuế vào thu nhập tính thuế TNCN. Vậy các Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là gì? Người phụ thuộc trong giảm trừ gia cảnh bao gồm những đối tượng nào? Cùng với đó chúng ta cũn cần phải quan tâm đến mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định mới nhất hiện nay.

1. Cơ sở pháp lý – Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được hướng dẫn bởi :

 – Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC-“Các khoản giảm trừ” ngày 15/08/2013

 – Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 – Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

 2. Các khoản giảm trừ gia cảnh bao gồm những gì?

Trước tiên chúng ta cần nắm được GIẢM TRỪ GIA CẢNH là gì?

Đó là số tiền được trừ và thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiêề công của người nộp thuế là dân cư trú.

Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

–  Thứ nhất: Giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế.

–   Thứ hai: Giảm trừ đối với  người phụ thuộc.

 

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mức giảm trừ – Năm 2018.

II. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN bao gồm những gì?

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định mới nhất hiện nay.

Thứ nhất: Nguyên tắc giảm trừ và mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế.

1. Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế: 9.000.000 đồng/tháng, tương ứng với108.000.000 đồng/người/năm.

2. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

–  Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công: thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

–  Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam: được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng). 

Ví dụ:

Ông B là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2017.

Đến ngày 15/11/2017, ông B kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2017 đến khi về nước ông B có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày.

=> Như vậy, năm 2017, ông B là cá nhân cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 đến hết tháng 11 năm 2017.

–  Nếu trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Thứ hai: Nguyên tắc giảm trừ và mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

1. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng, tương ứng43.200.000 đồng/người/năm.

2. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc:

–   Điều kiện để được tính giảm trừ là người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

–   Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

–   Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký

–   Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế (Do đó thông thường người nộp thuế nào có mức lương cao hơn thì nên đăng ký người phụ thuộc).

–   Nếu người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế:

thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

 III. Người phụ thuộc bao gồm những ai, đối tượng nào được tính là người phụ thuộc.

Người phụ thuộc của người nộp thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm các đối tượng sau đây:

 1.CON: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

  Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

Ví dụ: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.

  Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

  Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

 2. VỢ HOẶC CHỒNG của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 TT 111/2013/TT-BTC.

 3. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 TT 111/2013/TT-BTC.

 4. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 TT 111/2013/TT-BTC.

Bao gồm:

  Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế;

  Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại;

Cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế;

 Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột; Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Chúng ta có thể tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

 

Các đối tượng được tính là người phụ thuộc trong tính thuế TNCN 

Các đối tượng được tính là người phụ thuộc trong tính thuế TNCN .

IV. Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Theo điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phải thoả mãn các điều kiện sau đây:

  – Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

   + Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

   + Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

   + Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

 – Người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Phụ lục Báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; (24/12/2018 )
Nghị định 146/2018/NĐ-CP: Quy định mới về bảo hiểm y tế (06/11/2018 )
03 nhóm đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (10/07/2018 )
Từ năm 2019 không in mới, đổi thẻ bảo hiểm y tế (07/08/2018 )
Những điều chưa biết về Blockchain (10/07/2018 )
Quy định về thời gian trong đấu thầu (11/06/2018 )
Sử dụng máy móc, thiết bị làm việc: Cần nắm vững những tiêu chuẩn, định mức mới (30/05/2018 )
Lưu ý về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (30/05/2018 )
Tiết kiệm 50% chi phí hậu cần cho kênh bán hàng thương mại điện tử (15/03/2018 )
Giải mã các ký hiệu và chữ số trên thẻ Bảo hiểm y tế (18/01/2018 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập