Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (lần 2).
Người đăng: Lê Thị Thủy .Ngày đăng: 05/07/2018 .Lượt xem: 319 lượt.
Ngày 26/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành để nghe báo cáo về việc phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các Sở, Ban, ngành thực hiện, đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

- Thống nhất chủ trương ủy quyền 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các Sở, Ban, ngành thực hiện theo đề nghị của các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch (06 TTHC), Tài nguyên và Môi trường (28 TTHC), Lao động – Thương binh và Xã hội (05 TTHC), Giáo dục và Đào tạo (12 TTHC), Giao thông vận tải (02 TTHC), Khoa học và Công nghệ (05 TTHC). Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ủy quyền;

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến thẩm định về nội dung nguyên tắc, tính pháp lý của việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành thực hiện giải quyết các TTHC nêu trên và tham mưu Quyết định ủy quyền gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền;

- Yêu cầu các Sở, Ban, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phân cấp, ủy quyền cho Trưởng – Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc và UBND cấp huyện thực hiện giải quyết TTHC, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, tính pháp lý về phân cấp, ủy quyền đúng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan;

- Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tiến hành rà soát, tổng hợp và báo cáo các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để UBND tỉnh phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp đến làm việc và ký trả kết quả hồ sơ TTHC theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh;

          - Yêu cầu các Sở, Ban, ngành khẩn trương triển khai thực hiện Thông báo số 206/TB-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tại buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về tiến độ triển khai thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào giải quyết theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành HCC&XTĐT tỉnh./.

Nguồn tin: VP UBND tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 26-28/2019 (17/07/2019 )
TB kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Sở TTTT và VT Quảng Nam (09/07/2019 )
TB kết luận của đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với các đơn vị v/v phát triển hạ tầng viễn thông tại vùng sâm Ngọc Linh, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (05/07/2019 )
Thể lệ Xét chọn và trao tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I, năm 2019 (20/06/2019 )
Thông báo Nội dung phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5/2019 (19/06/2019 )
Thông báo Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. (29/05/2019 )
Thông báo kết quả Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48(năm 2019 (16/05/2019 )
TB kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Hà -PCT UBND thị xã cuộc họp góp ý KH chỉnh trang, ngầm hóa cáp VT trên địa bàn thị xã Điện Bàn gđ 2019-2020. (16/05/2019 )
Thông báo về việc phân công điều hành của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (16/05/2019 )
V/v thông báo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng (16/05/2019 )
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 25 và 26ngày 02/7/2018 (05/07/2018 )
Thông báo kết luận của GĐ Sở Phạm Hồng Quảng tại buổi làm việc ngày 29/5/2018 v/v đảm bảo hạ tầng viễn thông để phát triển sản phẩm quốc gia Sâm NGỌC Linh (26/06/2018 )
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 24 ngày 18/6/2018 (26/06/2018 )
THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 20 ngày 18/5/2018 (06/06/2018 )
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 21 ngày 28/5/2018 (06/06/2018 )
THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 17 + 18 ngày 04/5/2018 (10/05/2018 )
THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 16 ngày 23/4/2018 (10/05/2018 )
Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu qua Internet năm 2018 (13/03/2018 )
TB Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá 01 năm triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... (09/02/2018 )
TB kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Sở TTTT. (09/02/2018 )
    
1   2   3   4  
    

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ  liên kết web

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Tam Kỳ
  Thứ ba, 23/07/2019
  Trời hửng nắng
  Nhiệt độ:27°
  Độ ẩm: 89%
  Hướng gió:
  Tốc độ gió:0 kmph
  Tầm nhìn xa: 10 km

  Thứ tư
  24/07/2019
  Trời hửng nắng
  27°-38°
  Thứ năm
  25/07/2019
  Trời hửng nắng
  26°-39°

  Thăm dò ý kiến

  Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

  BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
  Email:dptqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập