Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Phòng kế hoạch - tài chính

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Điện thoại: 0235.3845529

II. CHỨC NĂNG :

Phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC) Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Nam là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về: công tác tài chính, tài sản công của Sở; số liệu thống kê chuyên ngành; là đầu mối xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và tham gia thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực TT&TT trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và Bộ TT&TT.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1/ Chủ trì phối hợp với các phòng, cơ quan liên quan xây dựng và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành trên địa bàn; tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, quản lý, đánh giá việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2/ Chủ trì triển khai xây dựng và tổng hợp kế hoạch đăng ký các chương trình, đề án, dự án của Sở hàng năm để trình UBND tỉnh và Bộ TT&TT phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, quản lý và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đối với các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.

  3/ Phối hợp các phòng chức năng của Sở thẩm định các chương trình, dự án về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh, Bộ TT&TT và quy định pháp luật.

  4/ Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Sở điều tra, tổng hợp số liệu thống kê chuyên ngành; điều tra thông tin kinh tế về TT&TT trên địa bàn. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo và phát ngôn số liệu thống kê chuyên ngành của Sở.

  5/ Lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, dự toán ngân sách phát sinh ngoài dự toán tỉnh giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

  6/ Thực hiện kế hoạch phân bổ kinh phí tỉnh giao hàng năm và kinh phí tỉnh giao do phát sinh cho Văn phòng Sở, đơn vị sự nghiệp; triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các đơn vị thực hiện đúng nguyên tắc tài chính theo quy định, đảm bảo sử dụng đúng, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

  7/ Thực hiện kịp thời chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác cho CB,CC theo Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của cơ quan theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt; đảm bảo các sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ quyết toán theo quy định; thực hiện công khai tài chính cho CB,CC cơ quan  định kỳ mỗi năm 1 lần ( trừ trường hợp đột xuất).

  8/ Phối hợp Văn phòng Sở có kế hoạch sửa chữa, mua sắm, phân phối và quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ làm việc tại cơ quan để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; hướng dẫn cán bộ, công chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công được giao. Thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách quản lý tài sản công và có kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định.

  9/ Chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

  10/  Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của phòng theo quy định của Sở.

  11/  Phối hợp tác nghiệp với các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan để thực thi nhiệm vụ chung của Sở.

  12/  Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

IV. NHÂN SỰ :

1. Đỗ Minh Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế phát triển

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3845529

+ Di động :  0914.303.252

Mail: dominhtien@qti.vn; dominhtien@hotmai.com

2. Phan Nguyễn Thiên Thư: 

                                                           

Chức vụ: Phụ trách kế toán 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3845529

+ Di động :  0905.881.504

Mail: phannguyenthienthu@gmail.comCHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠliên kết web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Tam Kỳ
Thứ bảy, 19/01/2019
Light Rain
Nhiệt độ:22°
Độ ẩm: 88%
Hướng gió:Bắc
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 5 km

Chủ nhật
20/01/2019
Trời hửng nắng
21°-26°
Thứ hai
21/01/2019
Mưa rào nhẹ
20°-24°

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị (Chọn là tốt) :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập