PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Điện thoại:0510.3845526

   - Email: phongbcxbqnam@gmail.com

II. CHỨC NĂNG :

Phòng Báo chí- Xuất bản là bộ phận tham mưu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo sở thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động báo chí (bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) trên địa bàn toàn tỉnh; định hướng phát triển báo chí in trong toàn tỉnh theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Về lĩnh vực báo chí:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

- Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

- Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

- Xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, phóng viên thường trú trên địa bàn của địa phương mình;

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

- Quản lý việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động lĩnh vực báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động báo hí tại địa phương theo thẩm quyền.

2. Về lĩnh vực xuất bản:

- Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan thuộc tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật;

- Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật về xuất bản;

- Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép;

- Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;

- Tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

- Thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Quản lý nhà nước về quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm:

Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm tại địa phương theo thẩm quyền.

4. Về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ:

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời, kiểm tra, tiếp nhận các hồ sơ đăng ký bản quyền gửi Cục Bản quyền tác giả Văn học nghệ thuật xem xét, chứng nhận.

5. Các công tác khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám đốc;

- Tham mưu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại đối với Phòng Văn hoá-Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

- Phối hợp kiểm tra thực hiện các dịch vụ công về lĩnh vực thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của UBND cấp tỉnh;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin-Truyền thông và kế hoạch của Sở giao;

- Thực hiện công tác phối hợp về lĩnh vực thông tin theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực về thông tin.

- Hướng dẫn và phối hợp kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức vô chính phủ trong các lĩnh vực thông tin theo quy định của pháp luật;

IV. NHÂN SỰ : 

 

1. Tưởng Thị Ngọ 

 

Chức vụ: Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Ngữ văn

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0510.3845526

+ Di động : 0903541413

 

 

 

2. Trần Thị Kim Châu: 

 

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0510.3845526

+ Di động : 0967626466

 

3. Thái Vũ Minh Hiếu 

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0510.3845526

+ Di động : 0909788719

4. Nguyễn Thị Huỳnh Điểu

 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0510.3845526

+ Di động : 0976100098

 
  

Video hoạt động

Đóng

Liên kết website

Dự báo thời tiết

Đóng
Tam Kỳ
Thứ ba, 16/01/2018
Mây thay đổi, trời hửng nắng
Nhiệt độ:24°
Độ ẩm: 78%
Hướng gió:Đông
Tốc độ gió:11 kmph
Tầm nhìn xa: 7 km

Thứ tư
17/01/2018
Trời hửng nắng
17°-25°
Thứ năm
18/01/2018
Mây thay đổi, trời hửng nắng
19°-24°

Thăm dò ý kiến

Đóng
Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị (Chọn là tốt) :