Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

VĂN PHÒNG SỞ


  I. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0235.3811763, fax:0235.3811759

Email: dptqnam@gmail.com

  II. Chức năng:

           Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam là cơ quan nghiệp vụ của Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ công tác về tổ chức và cán bộ; tổng hợp, hành chính, thi đua; cải cách hành chính; quản trị  cơ quan và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 III.  Nhiệm vụ, quyền hạn

Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1/ Lập và quản lý tốt hồ sơ của CB,CC,VC cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc  theo quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 của Bộ Nội vụ về Qui chế quản lý hồ sơ CBCC và các quy định khác của tỉnh.

2/ Xây dựng quy hoạch cán bộ các chức danh từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên của Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc định kỳ 5 năm theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp và thực hiện bổ sung điều chỉnh hàng năm theo hướng dẫn của cấp trên.

3/ Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC 5 năm và hàng năm gắn với Quy hoạch cán bộ đã được xây dựng; bố trí CB,CC,VC đi dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch.

4/ Sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của Sở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và Quy chế tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

5/ Lập hồ sơ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Sở theo quy định; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở theo quy định.

6/ Tuyển dụng,điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, bố trí công tác, khen thưởng, kỷ luật và tổ chức đánh giá, xếp loại hàng năm đối với CB,CC, VC theo quy định.  

7/ Thực hiện công tác nâng lương thường xuyên định kỳ theo quý; công tác nâng lương trước thời hạn định kỳ theo năm cho CB,CC,VC Sở theo quy định.

8/ Xây dựng kế hoạch công tác cơ quan dài hạn, hàng năm, 6 tháng, hàng quý; tháng, tuần và triển khai, đôn đốc và theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra.

9/ Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp; là đầu mối tập hợp thông tin và cung cấp thông tin hoạt động của ngành cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu; thực hiện thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan theo quy định.

10/ Là đầu mối tiếp nhận công văn đến, phát hành công văn đi; chịu trách nhiệm quản lý công văn đến, quản lý công văn đi theo quy định; là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả  việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của cơ quan. Chủ trì hướng dẫn, điều hành, quản lý thực hiện thể thức văn bản và triển khai thực hiện chương trình quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại cơ quan đồng bộ, thông suốt.

11/ Chịu trách nhiệm quản lý dấu cơ quan Sở.

12/ Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng theo quy định đối với cơ quan, các tổ chức trực thuộc và CB,CC,VC của ngành theo quy định. Thành lập, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và đề nghị khen thưởng phong trào thi đua hàng năm đối với các Khối thi đua Đài Truyền thanh – Truyền hình và Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

13/ Theo dõi, kiểm tra và tập hợp đề xuất của các phòng và phối hợp với với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, phân bổ tài sản, công cụ, dụng cụ lao động phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

14/ Chủ trì thực hiện công tác bảo vệ cơ quan; công tác vệ sinh cơ quan, vệ sinh môi trường, phục vụ tiếp khách, phục vụ các hội nghị của cơ quan.

15/ Chủ trì trong việc chỉ đạo, đôn đốc CB,CC cơ quan thực hiện tốt nền nếp làm việc, thực hiện nội quy cơ quan, thực hiện Quy chế văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa.

16/  Phục vụ xe ô tô cơ quan cho cán bộ đi công tác theo quy định.

17/ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

IV. Nhân sự

1. Trần Minh Đức: 

Chức vụ   : Chánh văn phòng
Trình độ   : Cử nhân

 Điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3822222

+ Di động : 0982300132


2. Nguyễn Thị Tú Vân: 

 

       Chức vụ   : Chuyên viên
       Trình độ   : kỹ sư

        Điện thoại:

       + Cơ quan : 0235.3845528

       + Di động : 0984318777

                  

3. Nguyễn Tấn Kỳ: 

Chức vụ   : Cán sự
Trình độ: Trung cấp

Điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3811758

+ Di động : 0905641246

4. Lê Thị Thủy: 

Chức vụ   : Chuyên viên
Trình độ: Đại học Điện tử Viễn thông

Điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3811758

+ Di động : 0905262633

5. Nguyễn Thị Hiền: 
Chức vụ   : Cán sự
Trình độ: Trung cấp Kế toán

Điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3811758

+ Di động : 0935228711

6. Vũ Minh Dũng: 

Chức vụ   : Lái xe

Điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3811758

+ Di động :  0935667222

7. Phan Thị Nhân

Chức vụ   : Văn thư
Trình độ: Trung cấp

Điện thoại:

+ Cơ quan :0235.3811758

+ Di động : 0949546799

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠliên kết web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Tam Kỳ
Thứ bảy, 19/01/2019
Light Rain
Nhiệt độ:22°
Độ ẩm: 88%
Hướng gió:Bắc
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 5 km

Chủ nhật
20/01/2019
Trời hửng nắng
21°-26°
Thứ hai
21/01/2019
Mưa rào nhẹ
20°-24°

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị (Chọn là tốt) :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập